Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Menigheds- og orienteringsmøde

”Du bestemmer, hvad din kirke kan”

TIRSDAG DEN 9. JUNI K. 19.00  Glamsbjerg Sognehus.  MØDET ER RYKKET TIL ONSDAG DEN 12. AUGUST 2020 KL. 19.00 I GLAMSBJERG SOGNEHUS


Under dette motto afholdes der i år valg til menighedsrådene over hele landet. Der indbydes i den anledning til orienteringsmøder i samtlige landets sogne, og møderne finder sted på samme dato. Således indbyder menighedsrådet alle interesserede til menigheds- og orienteringsmøde i Glamsbjerg Sognehus tirsdag d. 9. juni kl. 19.00.
På mødet kan man møde samtlige nuværende medlemmer af menighedsrådet. Der vil blive orienteret om arbejdet i sognet i den snart forgangne periode, om kommende opgaver og visioner, om valgets datoer og regler samt om antallet af kandidater i Glamsbjerg Sogn. Andetsteds her i kirkebladet kan man finde en generel beskrivelse af menighedsrådsarbejdet samt mini-portrætter af rådets nuværende medlemmer. Yderligere information kan fås hos valgbestyrelsen (Gorm Nielsen (fmd.), John Jørgensen og Mikael Krarup) samt på www.menighedsrådsvalg.dk.
Alle interesserede er velkomne til orienteringsmødet i Glamsbjerg Sognehus (Poul Mose Parken70) ONSDAG EN 12. AUGUST kl. 19.00
 

cookie information