Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Dåb

”At gå i kirke” er en vigtig og vægtig del af konfirmationsforberedelsen – og kirkerne er åbne.

Gudstjenesterne varer 30 minutter, og man skal have mundbind på.

På søndag er der gudstjeneste i Glamsbjerg Kirke kl. 9.30 og I kan også møde mig i Flemløse kirke kl. 11.15

Gode hilsner og god weekend

Anja True

Sognepræst

 

Kære konfirmander fra Køng

Et år med covid-19 kan virke som 40 års vandring i ørkensandet. Nu ser det ud til at lysne lidt – og i hvert fald kan vi se frem til konfirmationsfejringerne i bededagene og til september.

I har været undervist af Niels Lysebjerg fra Verninge – Jeg skal hilse fra ham. I har fået opgaver af Niels i denne lange periode, hvor skolen har været lukket og dermed også konfirmandforberedelsen.

Nogen af jer skal konfirmeres Bededag andre har valgt konfirmation i september. Snarest muligt sender jeg praktisk information ud som omhandler konfirmationsgudstjenesterne i bededagene.

Fra fredag den 19. marts overtager jeg undervisningen af holdet fra Køng – ligesom jeg også konfirmerer jer. Jeg glæder mig til at mødes med jer, når det bliver muligt. I samarbejde med skolen, vil jeg undersøge muligheden for, at vi kan ses i konfirmandlokalet i Køng.

Jeg sender små opgaver ud til jer på mail, som I skal svare på.

Jeg vedhæfter en lille opgave her:

Dåb (konfirmandcenter.dk)

I skal se den lille film om dåb (tryk på linket)

Derefter vil jeg be´ jer om at stille 3 spørgsmål til jeres forældre/en voksen som kender jer.

1.       I  hvilken kirke blev jeg døbt?

2.       Hvem bar mig til dåben?

3.       Hvorfor blev jeg døbt?

Hvis man ikke er døbt, men skal døbes inden konfirmationen, så er her 3 andre spørgsmål:

1.       Hvorfor blev jeg ikke døbt som baby?

2.       Hvordan har du det med, at jeg vælger at blive døbt og konfirmeret?

3.       Og til egen eftertænksomhed: Hvad betyder det for dig, at vælge dåb og konfirmation til?

Svarene skal sendes til mig senest fredag den 19. marts kl. 16.00 på adt@km.dk. Husk at skrive navn og skole i dokumentet.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt mig endeligt. God weekend

Gode hilsner Anja True, sognepræst

23 30 62 39

 

 

Konfirmandundervisning nu på teams

Konfirmandundervisning nu på teams.

Vi prøver om teknikken virker, følg nedenstående link i morgen fredag kl 8.30 Håber at se Jer alle sammen 
J

Mvh Niels

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller via mobilapp

________________________________________________________________________________

Konfirmandopgave - Popmusik

Se vedhæftede fil

 

 Jeg havde egentlig tænkt mig at oprette et teamsmøde så vi alle sammen kunne hilse på hinanden, det er snart længe siden. Jeg har derfor investeret i et webkamera og downloaded Teams-app’en og tænkt at jeg hurtigt havde indkaldt til teams møder. Jeg må bare se i øjenene at jeg åbenbart kan bygge en Land Rover, men oprette et team? Nix! Jeg har brugt det meste af dagen i dag med at rode med det, men er nået frem til at der er nogen sikkerhedsindstillinger på min kirkenet-PC der ikke umiddelbart vil tillade mig at oprette grupper uden for min organisation. Så er der google-meet, men det koster penge. Jeg arbejder videre med en løsning, så vi forhåbenligt kan mødes online i næste uge.


Indtil da, vil jeg give jer et par opgaver I kan more Jer med. Denne gang handler det om kristen religion i pop-videoer.

Jeg har vedlagt en kommentar til de 5 videoer, jeg har ikke indtalt den denne gang, jeg håber at det går alligevel. Det vigtigste er at man får set videoerne og måske tænker lidt over dem, og hvordan de har religiøse referencer.

Skulle link ikke virke så er de her

1 Video ”Halleluja”
youtu.be/pT51OU_JHJE

2 video ”Everybody hurts”
youtu.be/5rOiW_xY-kc

3. Video ”Left Outside alone”
youtu.be/uzR5jM9UeJA

4. video ”Like a Prayer”
youtu.be/79fzeNUqQbQ

5. video ”Jesus in a campervan”
youtu.be/M_4WEXOdFF8

I skal ikke sende skriftlig svar, jeg vil prøve at få teams til at virke til næste uge, og så kan vi tale lidt om videoerne der.
Øv også gerne på fadervor og Trosbekendelsen.

Go’ fornøjelse

Mvh Niels

Ny opgave

Kære alle

Hermed ny opgave til konfirmanderne:

-----
Videolink:


Til denne opgave fortæller menighedsrådsfomanden i Verninge om Verninge Kirke. Det er måske ikke Køng Kirke, men der er ikke den store forskel på de fleste gamle landsby-kirker. De er som regel bygget i 1100 talet og har gennemgået nogenlunde den samme historiske udvikling. Nogen steder har kalkmalerierne overlevet, andre steder ikke, nogen steder er der et sakresti, et kapel el, lign hvor den lokale herremands forfædre ligger begravet, andre steder ikke, så på en måde er alle kirker unikke, for der er ikke to ens. Men grundlæggende minde de meget om hinanden.

I kan derfor sagtens have glæde af denne lille film om Verninge Kirke og så kan I jo tænke på at engang for flere hundrede år siden, hørte Køng sogn ind under Verninge Sogn, og var det man kalder et ”anneks-sogn” Altså en filial af den store kirke i Verninge

Der følger et lille opgaveark med God fornøjelse. Dette ark kan I se i den tilsendte mail.

------
Mvh Niels

Opgave 3

Jeg har denne gang ikke lavet en video, men skrevet en lille historie, jeg så har indtalt på mp3

Denne gang finder I filerne her: (Sig til hvis I ikke kan åbne dem. Der er en .mp3 og en .pdf og en .doc til dem der må foretrække det)
www.dropbox.com/sh/diug8ltna8zk8sn/AAA72V0BqBzEo8YXvs-SIQmka

Jeg forestiller mig at I ser pdf-filen mens i lytter til oplæsningen. I kan også vælge blot at høre lydfilen, evt på en bluetooth højttaler, eller I kan nøjes med at læse PDF,en
Jeg har forsøgt at holde mig indenfor en 14 årigs begrebsverden, men nu er  det længe siden jeg var 14 år, så tilgiv mig hvis noget går hen over hovedet på Jer, eller omvendt, at I synes jeg skærer det lidt for meget ud i pap.
Det er tungt stof, og måske  også lidt tørt, men fat mod. Det varer under 25 min.

Det handler om kristendommens historie fra Jesu død og indtil middelalderen slutter omkr. År 1500. Det er klart, at man ikke kan give et grundigt billede af 1500 års historie på 23 minutter. Der er dem der bruger et helt liv på at studere blot få hundrede års historie

Denne gennemgang, er blot overskrifter de mest grundlæggende forhold, personer og begivenheder, der tegner kirkehistorien fra Jesu død og indtil Columbus opdager Amerika.

Hermed  et par spørgsmål til teksten:

1)Hvad hed den apostel der ifølge min beretning bragte kristendommen ud i Lilleasien?

2)Hvad kalder man en kristen  der blev dræbt for sin tro?

3)Hvad hedder byen Konstantinopel i dag?

5) Hvem formulerede den regel middelalderens klostre byggede på?

5) Hvad hed den mand der opdagede at solen og ikke jorden var centrum i solsystemet?

I kan sende svaret som mail, eller som vedhæftet fil.

I har til på fredag den 5 februar.

Bemærk:
At jeg stiller en lille opgave, skyldes simpelthen, at jeg kan på YouTubes statistik se, at det er måske ellers en 1/3 af Jer der ser videoerne til ende. Nu er der måske nogen der tænker, at I allerede bruger meget tid på computeren, og at I har en del skolearbejde, og I kan måske få den tanke at det der kirkenoget, det er ikke så vigtigt som dansk og matematik osv. Well, konfirmation forudsætter at man deltager i konfirmationsforberedelsen, og den er efter biskoppelig ordre, nu virtuel. Jeg er altså forpligtet på at undervise jer, via elektroniske medier, I er tvunget til at deltage. Derfor disse små opgaver. Men fat mod, jeg forlanger jo ikke at I lærer det hele uden ad, eller skriver en afhandling. Det er muligt  I ikke lige forstår det hele, men så tag det med I forstår, og svar  så godt I kan. Der er ingen der kan dumpe. Hverken hos Gud eller mig. J


God fornøjelse

Mvh Niels

Opgave 2

Kære Konfirmander og forældre

 Der er Én elev,  der har svaret på opgave 1. En! Jeg ved ikke om der foreligger en misforståelse, men for lige at præcisere Det er stadig undertegnede Niels Lysebjerg, der vikarierer for konfirmanderne fra Køng Friskole. Derfor får I video og opgaver af mig.

 Her er så video 2 til den virtuelle konfirmandundervisning.

 youtu.be/hGoI0FI5Vn0I denne video begynder jeg med at gennemgå svarene i opgaven til 1. video

 

Dernæst gennemgår jeg to lignelser, som ikke nødvendigvis handler om at tro på Gud, men også om hvordan vi oplever livet og verden.
Videoen er mest mig der taler og et minimum af tekst. Det er helt ok at man tager sine høretelefoner på, finder et hyggeligt hjørne, måske med et tæppe og ser de ca 20 min video på sin telefon

Man kan også se den sammen med sin mor og eller far og måske tale lidt sammen.

Uanset så vil jeg gerne at I tænker lidt over det I hører.  

 

Spørg dig selv om det er rimeligt at alle vingårdsarbejderne får den samme løn, selvom nogen har arbejdet hele dagen i den stegende sol, mens andre kun har arbejdet nogle få timer ind under aften?
Prøv at forestille dig  at du var blevet sat til at slå græs og luge ukrudt i haven eller lign en varm sommerdag, og du er blevet lovet en 50’er og en is,  så kommer din lillesøster eller lillebror og hjælper til en times tid, og han eller hun får også 50 kroner og en is. Er det fair?

Spørg Jer selv om det er rimeligt at tjenerne ikke har fået lige mange talenter? Kender Du nogen som du synes har det for nemt. Eller måske for svært? Er det fair? Hvordan kan man gøre det mere retfærdigt?

 

I behøver ikke sende svar tilbage til mig, men tænk over det.

Mvh Niels

 


Kære konfirmander.

Godt nytår.

Indtil videre er alm undervisning aflyst, jeg ved ikke hvornår vi ses igen, men indtil da, vil jeg lægge lidt video op på youtube.
Her er linket til den første video youtu.be/rRZM0mRKVhQ  Her finder du Opgaveark til Video Januar Del 1.pdf ,og jeg opfordrer til at I besvarer tilhørende opgaveark og enten affotograferer eller skriver svarene i en mail og sender til mig

nelh@km.dk. Er der tilstrækkeligt mange besvarelser inden på fredag i næste uge, kommer der lidt at grine af i næste video, det lover jeg.

Go fornøjelse.

Jeg står naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål kommentarer mv. enten på mail eller telefon 64 75 11 50

Mvh Niels Lysebjerg

cookie information