Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Kort fortalt om Glamsbjerg kirkegård

 

Glamsbjerg kirkegård er smukt beliggende i den nordlige del af byen op mod Krengerupskoven. Det var en gruppe private borgere, der på grund af den hurtigt voksende stationsby tog initiativ til at bygge en kirke med ligkapel og kirkegård. Kirkegården blev indviet den 24. juni 1910 af pastor Colding, Køng. Kirken blev indviet i 1912

Ved kapellet ses kirkegårdens ældste gravsten, som blev sat over tømrermester A.P. Pedersen, der som den første blev begravet på kirkegården - allerede i 1910

Kirkegården er anlagt efter den tids traditionelle form med grusgange og lange lige rækker af gravsteder til kistebegravelser

Kirkegården er udvidet flere gange, senest med skovkirkegården mod Poul Mose Parken. Her er afdelingen for ukendte med en stor sten hugget af billedkunstner Erik Brandt, Assens

Der er de senere år anlagt flere forskellige former for gravpladse på kirkegården for at imødekomme de pårørendes ønsker

Urnegravsted i plæne - med natursten

Afdelingen er en fællesplæne beplantet med træer. Der kan ikke oprettes gravsted med beplantning

Gravstenen skal være natursten med én glat flade, max. størrelse 55.cm. bred og 45.cm. høj med indhuggede bogstaver. Nedlæggelse foretages af kirkegårdens personale. Der er plads til 2 urner i gravpladsen

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning. Der kan placeres 2 blomstervaser af granit eller stål, eller kirkegårdens kræmmerhuse kan benyttes. Der må lægges en lille mospude til jul. Granpyntning foretages af kirkegårdens personale

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale

Ved oprettelse af gravstedet betales for en fredningsperiode på 10 år. Fornyelse kan finde sted ud over en fredningsperiode

Kiste- eller urnegravsted i plæne - med mindeplade

Afdelingen er en fællesplæne med mindeplade. Der kan ikke oprettes gravsted med beplantning

Mindepladen skal være af sleben granit med en størrelse af 40 x 60 x 7 cm. med glat bagside og med indhuggede bogstaver. Nedlægges i niveau med græsset. Nedlæggelsen foretages af kirkegårdens personale

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning. Der kan placeres 2 blomstervaser af granit eller stål, eller kirkegårdens kræmmerhuse kan benyttes. Der må lægges en lille mospude til jul. Granpyntning foretages af kirkegårdens personale

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale

Ved oprettelse af gravstedet betales for en fredningsperiode på 10 år for urnegravsted og 25 år for kistegravsted. Fornyelse kan finde sted ud over en fredningsperiode

Det traditionelle kistegravsted - gravsted med hæk

Det indivisuelle gravsted omgivet af lav tujahæk, belagt med perlesten og med lav beplantning. Der kan nedsættes kiste eller urne

Gravstedet kan rumme en, to eller flere grave med stor eller lille gravsten. Gravstedet anlægges af graveren i samråd med pårørende. Beplantningen skal holdes under en højde af 2 - 3 m. og beskæres efter behov af hensyn til hækken

Der er mulighed for selv at passe gravstedet eller bede kirkegårdens personale mod betaling

Fredningsperioden for kistegravsted er 25 år og for urnegravsted 10 år. Fornyelse kan finde sted ud over en fredningsperiode

Urnegravsted med traditionel anlægsform

Det individuelle gravsted omgivet af lav hæk og belagt med perlesten. Gravstedets størrelse er minimum 1 x 1 m. Stenens størrelse må max. være 55cm. bred og 45 cm. høj. Der kan nedsættes tre urner i gravstedet, men kun èn sten pr. gravsted

Beplantning kan finde sted med en max. højde på 1,5 m. Beskæres efter behov af hensyn til hækken

Der er mulighed for selv at passe gravstedet eller bede kirkegårdens personale mod betaling

Fredningsperioden er 10 år. Fornyelse kan finde sted ud over en fredningsperiode                                                                                     

Fællesplæne med urner - med ukendte grave

Dette er den anonyme form for urneanbringelse i fællesanlæg, hvor der ikke er markering af de enkelte grave

Blomster og kranse må kun anbringes på den dertil indrettede plads

Kirkegårdens personale er ikke pligtig til at oplyse, hvor i plænen en bestemt persons urne er nedsat

Afdelingen renholdes af kirkegårdens personale

Ved urnenedsættelsen betales for en fredningsperiode på 10 år. Fornyelse kan ikke finde sted

Kiste- og urnegravsted i plæne - med natursten

Afdelingen er en fællesplæne beplantet med træer. Der kan ikke oprettes gravsted med beplantning.

Gravstenen skal være natursten med højst én glat flade, max. størrelse 55 cm. bred og 45 cm. høj med indhuggede bogstaver. Nedlæggelse foretages af kirkegårdens personale

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning. Der kan placeres 2 blomstervaser af granit eller stål, eller kirkegårdens kræmmerhuse kan benyttes. Der må lægges en lille mospude til jul. Granpyntning foretages af kirkegårdens personale

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale

I forbindelse med nyanlagte gravsteder i afd. S1 placeres gravsten mellem træerne med front mod kirken

Der kan ikke reserveres gravsted til fremtidig brug på skovkirkegården. Kirkegårdsudvalget og kirkeværgen kan dog give tilladelse til en foreløbig reservation af gravsted til fremtidig brug på skovkirkegården gældende i 3 måneder

Ved oprettelse af gravstedet betales for en fredningsperiode på 25 år for kister og 10 år for urne. Fornyelse kan finde sted ud over en fredningsperiode

Vedtægt og takster for Glamsbjerg Kirkegård

Her kan læses 

Vedtægt for Glamsbjerg Kirkegård

Takstblad for Glamsbjerg Kirkegård

 

 

cookie information