Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Fødsel

Barnets fødsel skal anmeldes

Umiddelbart efter barnets fødsel sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til det sogn, hvor moderen bor. Her registreres barnets fødsel i Den Elektroniske Kirkebog og i Folkeregisteret

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret. Det sker digitalt via Borger.dk

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed over deres barn, skal de inden for 14 dage efter fødslen udfylde en digital Omsorgs- og Ansvarserklæring. Det gøres via Borger.dk

cookie information