Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Sognepræst

Anja Damkjær True (kbf.)

Bodebjergvej 2

5620 Glamsbjerg

Kan kontaktes alle dage undtagen mandag

Tlf. 64 72 10 74, mail: adt@km.dk

 

 

Sognepræst

Leni U. Elgbjørn Hansen

Langgade 34, Flemløse, 5620 Glamsbjerg

Træffes bedst tirsdag til fredag mellem 11 og 12 

Tlf. 64 72 10 23 

Mail: luha@km.dk

 

 

Glamsbjerg og Køng Kirkekontor

Kordegn Marianne Vejby Jakobsen

Kontakt glamsbjerg.sogn@km.dk

Kordegnen i Vissenbjerg er indtil videre behjælpelig med attester: Helene Mødekjær: 64 47 12 25 eller vissenbjerg.sogn@km.dk 

Ledende graver ved Glamsbjerg Kirke og Køng Kirke

Hanne Madsen
Kirkegårdskontoret ved Glamsbjerg Kirke
Nørregade 36B, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 4031 2524, mail: glamsbjerg.kirke@mail.dk

Organist

Bent Nielsen
Tlf.: 6472 3739

cookie information