Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Altertavlen i Glamsbjerg Kirke

Tidligere menighedsrådsmedlem Bodil Jakobsen oplyste:

Altertavlen i Glamsbjerg Kirke er malet i 1930 af kunstmaleren Troels Trier, Vallekilde (1879-1962). Billedet, der måler 155x120 cm, forestiller helbredelsen af den lamme i Kapernaum, eller "Den værkbrudne" ( Matt. 9, 1-8 ), som efter sigende er værkets titel 

Rammen er også tegnet af kunstneren og udført i eg med forgyldning

 

I referatet fra menighedsrådsmødet den 30. april 1930 er skrevet flg.:

"Der var fremsendt en prøve paa Alterbillede til Glamsbjerg Kirke, malet af Kunstmaleren Troels Trier, Vallekilde. Menighedsrådet anbefaler Billedet til Godkendelse ved Ministeriet. Man indsendte Billedet ledsaget af følgende Ordlyd: Glamsbjerg Menighedsråd, Køng Sogn, Baag Herred andrager det høje Ministerium om Tilladelse til at anskaffe medfølgende Maleri som Alterbillede i Glamsbjerg Kirke, der blev opført 1911. Billedet er malet af Kunstneren Troels Trier, Vallekilde, der også har tegnet den medfølgende ramme, som er tænkt lavet i Eg med forgyldning.

Kirken ejer ca. 2500 kr. der må anvendes til Anskaffelse af Billed og Ramme, og Summen menes nogenlunde at kunne slaa til. Det vilde være os magtpåliggende om Billedet kunne være færdigt og på plads med det nye Kirkeårs Begyndelse den 30. November 1930."

 

I et gammelt jubilæumsskrift står at: "I 1930 bestilte Menighedsrådet hos kunstmaler Troels Trier, Vallekilde en Altertavle, der efter at være godkendt af Kirkeministeriet, blev indrammet i en smuk Ramme, der udfærdiges af Snedkermester A. Rasmussen, et Arbejde han udførte med stor Kærlighed, og Resultatet blev et usædvanligt smukt Haandværksarbejde."

Kilde: Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

 

Iflg. oplysninger fra tidligere menighedsrådsformand Arne Kristiansen er der i Sands Kirke på Færøerne en altertavle malet af samme kunstner og med næsten samme motiv. Her er "Den værkbrudne" blot kommet lidt længere i forløbet, idet den helbredte lamme ses siddende på kanten af sengen  

Lidt om kunstneren:

Troels Trier (1879-1963) var søn af Ernst Trier, som grundlagde Vallekilde Højskole i 1865.

Skolen var et kulturelt samlingssted i Nordvestsjælland, og faderen gjorde meget ud af børnenes  undervisning i kunst og kultur. Fire generationer af hans efterkommere blev billedkunstnere, heriblandt oldebørnene, entertaineren og kunstmaleren Troels Trier f. 1940 og grafikeren og forfatteren Dea Trier Mørk (1941-2001)

cookie information