Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Altertavlen i Køng Kirke

Margit og Jens Riis oplyser:

 

Altertavlen i Køng Kirke er sandsynligvis, som prædikestolen, fra årene 1620 - 1631. Det er meget tænkbart, at de er bestilt lavet af herskabet på Søholm, som på det tidspunkt var Niels Skinkel og senere sønnen Morten. På altertavlens ene "vinge" ser vi også den franske lilje, som indgik i Skinklernes våbenskjold. Desværre har vi ikke hidtil kunnet finde navn eller initialer på kunstneren, der har forestået træskærerarbejdet

Altertavlen har altid for os med sin størrelse virket voldsom. Man får næsten fornemmelsen af at få den i hovedet, når man enten ser op eller går op til koret. Det passer meget godt med tidens stil, nemlig højrenæssance eller barok, altså lidt voldsom

I overensstemmelse med datidens skik er altertavlen fyldt med indskrifter: her bl.a. Trosbekendelsen og Fadervor i forgyldte og letlæselige bogstaver - når man altså kommer tæt på

Vi tror, at træudskæringerne oprindeligt har været malet med almuefarver, hvilket har fremhævet udskæringerne. Tidens tand har været hård ved malingen og ved en restaurering, evt. et modelune, er den enten blevet "afsyret" eller kort og godt skrabet af

Alterbilledet

Margit og Jens Riis fortæller videre: 

Et alterbillede hører sig til. Vi kender ikke kunstneren, men billedet skal klart minde os om fødslen i Betlehem, altså julebilledet

Det forunderlige er ikke i sig selv billedet. En nærmere undersøgelse af altertavlen viser, at alterbilledet er let udskifteligt. Vi forestiller os, at kirken på et eller andet tidspunkt har haft flere billeder, som man skiftede ud i forbindelse med årets kirkelige højtider. De andre er nok gået alt kødets gang, og så er julebilledet blevet det blivende, som vi ser i dag

cookie information