Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Den gamle salmetavle

I sideskibet i Køng Kirke hænger en gammel salmetavle. Lokalhistorisk Arkiv har heldigvis fotos af inventaret fra kirken. Her ser man 3 gamle tavler, hvoraf altså kun den ene er tilbage. Det gamle foto stammer fra 1916

Tidligere sognepræst Lars Paludan fortæller: Tavlen er interessant ved, at der skelnes mellem gudstjenester med 3 salmer og gudstjenester med 4 salmer. Højmesse har været og er som bekendt stadig en betegnelse for en gudstjeneste med altergang. Det spørgsmål, som tavlen i Køng Kirke rejser, er i virkeligheden det omfattende spørgsmål om udviklingen i gudstjenesten indenfor de sidste 200-300 år, herunder spørgsmålet om hyppigheden af altergang ved gudstjenesten og derved spørgsmålet om altergangens placering i folks bevidsthed. Helt op mod vor egen tid har gudstjeneste uden altergang været det almindelige og med prædikener af op mod en times varighed. Altergang var noget, man samledes til nogle få gange om året. Den hyppige altergang, vi kender i dag, tog sin begyndelse for godt 100 år siden i vækkelsernes tid. Den fik den følge, at gudstjenestemenigheden blev delt. De, der ikke deltog i altergangen, forlod ved altergangens begyndelse kirken. Det ser man så at sige ikke i dag

Konkrete udsagn om salmetavlens alder må - i hvert fald for mit vedkommende - bero på et gæt. Mon ikke den er taget i brug engang i 1700-tallet? 

 

cookie information