Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Reliefferne i Køng Kirke

I bogen "Runerne i Danmark og deres oprindelse" af Erik Moltke, kan man læse følgende:

 

I Køng Kirke, Fyn, er bevaret to meget medtagne, forsætligt ødelagte kalkstensrelieffer,  det ene (med runer) forestiller vist nok korsbæringen, Jesu gang til Golgatha, det andet Golgatha, Jesus på korset mellem Maria og Johannes, formentlig de sørgelige rester af kirkens 7 eller 14 stationsbilleder, d.e. de billeder, som i katolske kirker angiver Jesu standsninger ("stationer") på hans vej til Golgatha. Af indskriften under relieffet er størsteparten snittet væk med en øxe eller en kniv (reformationsraseri?), tilbage er kun de første fire: kotæ, hvorefter følger et tegn, der ligner en urnordisk a-rune med meget lange bistave; efter det måske et kort s. Ingen tolkning.

cookie information