Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Sten ved indgangen til våbenhuset

Margit og Jens M. Riis fortæller:

Der spørges ofte: Hvad er det for en sten?

Stenen er gammel. Med sin flade overflade må den være tilhugget. Vi tror, den har været genbrugt indtil flere gange. Første gang var den måske tiltænkt kirkens ydervæg i forbindelse med nybyggeri, måske til tværskibet, men da den nok har været for "tynd", blev den kasseret og henlå blot på kirkegården

Kikker man nærmere på stenen, kan man under særlige lysvinkler ane en indskrift med nogle initialer "A" og "C" samt mere tydeligt årstallene 1769,1788 og 1792

Afdøde skoleinspektør Hans Jørgen Jørgensen (1898-1979) har udlagt teksten, der passer med kirkebogen, sådan:

Den unge bødker i Gummerup, Joachim Rasmussen, blev i 1788 gift med Anna Chrestensdatter, født i 1769. Hun blev begravet 23/7 1792, 23 år gammel (meget tænkeligt død i barselseng)

Det er på en vis måde en sød historie, og bødkeren må jo have holdt meget af sin kone, for dengang var det ganske usædvanligt for en bødker at bekoste et så fint gravminde for sin kone

Efter fredningstiden har man nok syntes, at stenen var for god blot at kaste i skrotbunken. Den er derfor blevet flyttet til sin nuværende plads og brugt som "talerstol", når præsten eller sognefogeden efter gudstjenesten kaldte til kirke- eller sognestævne for at kundgøre nye love og bekendtgørelser

I dag bruges den blot som en siddeplads, hvor man i sommertiden kan sole sig, hvis man skulle være kommet lidt for tidligt til søndagens gudstjeneste

 

 

 

cookie information