Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

Langfredag den 10. april 2020

 

Det er så underligt, at bruge udtrykket ”fejre” gudstjeneste, når det er Langfredagsgudstjenesten, der tales om. Ikke desto mindre, så fejrer vi gudstjeneste Langfredag på trods ad dom og død. Vi plejer at lytte til uddrag af lidelsesberetningerne med en blanding af musik, bøn og refleksioner. Sådan bliver det ikke i år. Kirkernes flag er på halv stang, selvom vi ikke kan mødes i kirkens rum. Vi må se det mørke kirkerum for os. I kirken skulle vi have sunget salmebogens nummer 192 ”Hil dg frelser og forsoner” og nummer 14: ”Tænk at livet koster livet”, nummer 197 ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig” samt 199 ”Jesus, dine dybe vunder” og 187 ”Rettens spir det alt er brækket” og til sidst 188 ”Så bøjed den dødsdømte nakken”

Husk, man kan lytte til melodierne og se salmens tekst på:

www.salmebogenonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene; ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde: »Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn! For der kommer dage, da man vil sige: Salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til bjergene: Fald ned over os! og til højene: Skjul os!   For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne?«

Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne dér, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem.  Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.« Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.« Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«. Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«  Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han.

Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde: »Den mand var virkelig retfærdig.« Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilæa, stod og så alt dette på afstand.

Lukasevangeliet 23,26-49

 Refleksion:

Jesus dør, fordi vi mennesker ikke kan tåle at høre hans budskab om, at vi skal elske vores næste som os selv!

 Vi kan, efter Jesu forkyndelse, ikke længere misbruge Gud som et argument for at sætte skel imellem ”indenfor” og ”udenfor”. Vi kan ikke dømme hinanden ude i Guds navn. I stedet må vi lade den endelige dom over vores liv tilhøre Gud.

 Vi skal leve vores liv i visheden om, at Gud lader solen stå op over både retfærdige og uretfærdige og lader det regne over både gode og onde. Det tilkommer ikke os at dømme nogen i Guds navn; Det tilkommer ikke os at tage nogen andens liv i Guds navn – heller ikke Guds egen søn.

 Gud viser os langfredag, at Han selv er villig til at gå i døden for vores skyld. Han ofrer sig for os, hvilket er noget ganske andet end at kræve et offer af os. Guds hjerte bløder langfredag, som en far, der har mistet sin søn. Som en søn, der har sat sit liv ind på at redde andres liv.

 

Langfredag erfarer vi med den stærkeste tydelighed og kraft, at Gud ikke er hævnens, men barmhjertighedens Gud. Gud er hverken selvoptaget eller forfængelig. Han tænker ikke småligt på at holde fast i sit eget ry og sin egen ære. Jesus går i døden som gudsbespotter for at sætte os fri og føre os fra død til liv – NU!

 

·        Da Jesus udåndede, flængedes forhænget ind til det allerhelligste i templet,

·        med Jesu død åbnes en sprække ind til det inderste og helligste i Guds væsen

·        med Jesu død ser vi den Gud, som ikke har

forladt os eller glemt os, men som deler den dybeste nød og smerte i os.

·        Adgangen til det allerhelligste åbnes ikke blot for ypperstepræsten eller de særligt udvalgte, men for en røver på et kors, for en kryster der svigtede sin bedste ven for at redde sit eget liv, for en falden kvinde, for en romersk officer, som havde ansvaret for at Jesus blev henrettet.

·        Med Jesu død er adgangen til det allerhelligste åbnet også for dig og mig - en sprække ind til Guds inderste væsen.

 

Hvad der gemmer sig der, vil vi nok aldrig ane andet end i glimt og stykkevis – men sprækken er åbnet :

·        den sprække som vil give os mod til at se livet i øjnene, også når det er fyldt med lidelse

·        den sprække, der vil give os mod til at overgive vores liv i Guds hænder i tillid til, at Han er gået foran os, så at vi ikke engang i døden er uden Gud. Amen

Bøn (fra ”Gudstjenestens bønner I” side 71:

Jesus fra Nazareth, du går ad smertens vej på vej til kors og grav, og kvinderne græder over dig.

Tak fordi du græder for os.

Du hænger på korset, beder for dine bødler og lover forbryderen plads i paradiset.

Jesus, bed nu for os, og befal englene at åbne himlens port.

Da du mærker du skal dø, giver du din mor en ny søn.

Jesus, lær os at passe godt på hinanden. Du overgiver dig selv i din fars hænder.

Jesus, giv os tro på at alt er sket som din far og vores far vil det,

Fader, Søn og Helligånd. Amen.

 

 

cookie information