Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

 

Påskesøndag den 12. april 2020

Jeg ville inderligt ønske, vi kunne mødes til denne festdag i kirkerne. Flaget fra kirkernes flagstænger vajer i forårsvinden og solen – selvom vi ikke kan mødes. Men det er fest- og så flager vi.

Ligesom det er en STOR glæde, at det kunne lade sig gør  at kime fra kirkerne denne store festdag

Hvis vi skulle mødes i kirkerne til denne fest dag, så skulle vi synge salmebogens nummer 218 ”Krist stod op af døde”, 224 ”Stat op, min sjæl, i morgengry”, 408 ”Nu ringer alle klokker mod sky”, 239 ”I den nat af stumme skrig”, 14 ”Tænk at livet koster livet”, 233 ”Jesus lever graven brast”, 234 ”Som forårssolen morgenrød”, 230 ”Påskemorgen slukker sorgen”, 236 ”Påskeblomst, hvad vil du her”, 232 ”O salig påskedag”

Der er jo ingen grund til at begrænse sig!

Husk at melodier og tekster kan findes på www.salmebogenonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

Matthæusevangeliet 28,1-8

Refleksion:

”The End” eller ”To be continued” – “Fortsættelse følger”

Puh, vi kan ånde lettet op efter langfredags strabadser og lørdagens stilhed, jødernes hviledag (sabbat). Det er fortrøstningsfuldt, atvi kan høre ordene: ”Han er opstanden – ja, han er sandelig opstanden”. Dom, pinsel og død er ikke det endegyldige punktum. Der lyder et ”fortsættelse følger” ved Jesu død og også, når vi dør. Opstandelsen er den fortsættelse

Under sabbatten har alle forholdt sig i ro i henhold til lovens bud og gode skik. Men efter helligdagen var der to kvinder Maria og Maria Magdalene, der gik ud for at se til Jesu grav.

Endelig var de kommet igennem helligdagen med dens mange træge timer – nu kunne de atter handle og gøre noget. Så de gik til graven, for at gøre ham klar til gravlæggelsen – gøre ham klar til døden – alt det de ikke nåede inden sabatten mellem Langfredag og sabatslørdagen. De talte ikke meget sammen, - for der var ikke så meget at sige: men ud i lyset måtte de.

Påskemorgen er uden tvivl dramatisk for her tales om jordskælv og om englen, der kommer ned som en lynild. Alligevel er det stilheden og tystheden, der præger mest. Og lyset der skinner. Lyset skinner fra gravhulen og ud i verden. Det er Kristus den opstandne der lyser ud i verden. Lyset skinner fra Kristus på kvinderne og os i dag.

Ganske vist hører vi, at de to kvinder får et chok over at finde graven tom. Vi hører om deres frygt og om deres glæde. Frygten over at opleve den tomme grav og mødet med englen. Men dog glæden over det, der bliver fortalt dem. Med glæde løber de tilbage til byen for at fortælle Jesu tilhængere – det forunderlige: at han er opstået fra døden – og gået forud… ”Han er opstanden – ja, han er sandelig opstanden”

Det er de ord, de skal leve videre på. Det er opstandelsen, vi holder gudstjeneste på søndag efter søndag – helligdag efter helligdag. Netop vores gudstjeneste forudsætter, at Jesus Kristus er tilstede i blandt os med al sin kærligheds rigdom, - derfor må han være oprejst af graven. Hvad betyder Jesu opstandelse for os? – Befrielse, intet mindre. For den betyder, at de magter, som vi naturvidenskabeligt er underlagt, er brudte. Dødens magt er knust – ja, det var frem for alt den, Han/Jesus/Gud besejrede. Happy End! Fortsættelse følger – ja følger os ind i evigheden! Glædelig påske. Amen.

 

Bøn fra ”Gudstjenestens bønner I” side 73)

Himlenes Herre, du har rakt ud og revet din søn ud af døden.

Din hånd er stærk og har skubbet gravstenen væk.

Nu taler en snehvid engel i dit sted om et evigt liv og om den gave du har gemt til os i din himmel. Han lover at der venter os en uendelig glæde.

Tak fordi glæden eksploderer som millioner af stjerneskud og bader gravens mørke i lys.

Tak fordi du har ladet din søn gå i forvejen for os, så ved vi, at vi når frem til troens mål, der hvor vores jubel vil være stor, og vi skal samles i din kærlighed, Fader, Søn og Helligånd, livets Herre. GLÆDELIG PÅSKE

 

cookie information