Glamsbjerg Sogn - Glamsbjerg Kirke - Køng Kirke

 

 

Det er Maria Bebudelsesdag, 29. marts). Gud er Gud, men Gud vil også være far. Han vælger Maria som den kvinde, der skal føde Guds søn. Hvis vi kunne fejre gudstjeneste sammen skulle vi synge nummer 71 i salmebogen: ”Nu kom der bud fra englekor” og nummer 73 ”Vi synger med Maria” Hvis man ikke lige har en salmebog, kan man finde salmerne på www.salmebogenonline.dk

Maria hos Elisabeth

I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth.  Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt!  Hvordan kan det forundes mig, at min Herres mor kommer til mig?  For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd.  Salig er hun, som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.«

 

Marias lovsang

Da sagde Maria:

Min sjæl ophøjer Herren,

og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde.For herefter skal alle slægter prise mig salig,thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.Helligt er hans navn,og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;han har styrtet de mægtige fra tronen,og han har ophøjet de ringe;sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed – som han tilsagde vore fædre –mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Refleksion: At blive set

Man skal ses for at være!
Og det handler ikke om at blive set på en gennemskuelig måde. Det handler ikke om at blive set for at vise sig.
Det handler om at blive set for at være. Det handler om at være set for at være den, man er. For, at blive set skaber identitet.
Maria bliver set. Hun bliver set af Gud. Til alle tider er Maria blevet set og forgudet. Hun er blevet set som den uskyldsrene. Hun er blevet set om den evigt ophøjede. Hun er blevet set som kvinden blandt kvinder. Det er historiens tolkning af Marias bedrift, der løfter hende ud af verden og op på en piedestal, som er fejlagtig. Vi misser pointen med Maria bebudelsesdag, hvis det er det storslåede og ophøjede, vi sætter i centrum.

Det centrale for Maria og os er at blive set. Set af Gud. At blive set, er at være til. Ikke i sig selv, men for nogen. For at blive set, er ikke at være ene. At blive set er at blive sat i forhold. At blive set er at blive sat i en relation til nogen andre; Det er at være i forhold, hvor man får en betydning, der er afgørende. Det er netop, hvad der sker for Maria. Hun bliver set og derved indsat i et nyt forhold. For Herre har set til sin ringe tjenerinde, som Maria siger det i sin lovsang. Han har set til sin ringe tjenerinde, og derved – derved! - givet hende betydning. Hun bliver set af Gud, og det betyder alt. Han har set sit sin ringe tjenerinde. Det er ikke hendes på forhånd ophøjethed, der er afgørende, for hun er en fattig pige i den yderste afkrog af det romerske rige. Det er ikke hendes kunnen, for det siges der intet om. Og det er ikke hendes særlige optræden i sig selv. Maria er som hun er, og adskiller sig derved slet ikke fra os andre. Hun lever det liv, der er hende givet, og midt i det liv med al dens uro, strid og glæde ser Gud til hende og gør hende salig. Maria bliver set.
Og således også os. Vores forhold til hinanden grunder i at vi ses af Gud. At Gud ser os. Gud ser os i dåben, hvor han ser os som sine børn. Gud ser os gennem velsignelsen, hvor hans åsyn ser os som dem der, trods alt, skal velsignes. Vi bliver set af Gud. Ikke fordi vi er noget, men vi er noget, fordi vi bliver set af Gud. Et menneske der ses, blomstrer op. Et menneske, der ses og kaldes Guds barn, blomstrer op. Det er kernen i det vidunderlige evangelium om Maria: At hun bliver set af Gud og derigennem bliver til den, hun er. Gud ser til os og fylder os med nåde, der betyder, at også vi skal se til hinanden og spejle den kærlighed, som Gud har ladet skinne på os. Et kærlighedens blik der åbner op for livet både med hinanden og i sidste ende med Gud. Amen.

Bøn til Maria Bebudelsesdag (Gudstjenestens Bønner I, side 65)

”Jesus af Nazareth, din far i den høje himmel bøjede sig mod jorden og fik Maria til at blusse og bryde ud i sang.

Hun sang sine egne og verdens veer bort, for glæden skal fødes, og vi skal frelses.

Vidunderlige barn, vi beder dig:

Lær os at synge med Maria.

Lad os le ad dem, der kalder os svage og ringe.

Du vælter den der fører sig frem, og rejser den der falder. Du vender gråd til latter og gør drøm til virkelighed.

I vores sjæle og med sang takker vi dig som kommer til os fra din himmelske trone.”

 

 

 18. marts 2020 kl. 17:01

 

Af Kåre Gade

 

"Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os," skriver biskopperne i Danmark, Grønland og Færøerne i en fælles meddelelse

 

Biskopperne i Rigsfællesskabet har onsdag eftermiddag udsendt en fælles meddelelse, som er stilet "til menighederne." Den er publiceret på stifternes hjemmesider og lyder således:

 

Til menighederne 

 

Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde om. Lad ikke  frygten tage over. Vær der for dit medmenneske. 

Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde fast i håbet. 

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at samfundet bryder sammen. 
Men vi må ikke overgive os til frygten. Vi må have tillid til, at Gud har skabt vores verden god, og at det ender godt.
Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på. 

 

Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opfører sig uansvarligt og blæser på fællesskabet. Men selvom vi sidder hver for sig og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen igennem det, vi lige nu oplever. Hold fast i, at dit medmenneske er en gave, Gud har givet dig, og som du har ansvar for. 

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd og holde om hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os. Lad os sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid. 

Vores kirker, der har ligget der gennem århundreder, er lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vores præster kan stadig nås. 

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os styrken til at komme det igennem. Må vi i Hans søns ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke os modet til at holde ud og håbet til at stå det igennem. 

 

Henning Toft Bro, biskop over Ålborg Stift 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift 
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift 
Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift 
Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør Stift 
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift (talsperson på henvendelsen) 
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift 
Jógvan Fridriksson, biskop over Færøerne Stift
Sofie Petersen, biskop over Grønlands Stift

 

 

Bøn i en Corona-virus tid.

 

Jesus Kristus, du som rejste gennem byer og landsbyer og helbredte al sygdom og svaghed. På din befaling blev syge gjort raske. Kom os til undsætning nu, midt I denne verdensomspændende spredning af coronavirus, så vi må erfare din helende og helbredende kærlighed.

 

Helbred dem som er syge og som lider på grund af den nye virus. At de må genvinde kræfter og styrke og godt helbred gennem dygtige lægers omsorg, hjælp og medicin.

 

Hel frygten i os, så det ikke forhindrer os I at samarbejde med vores naboer og andre nationer og yde hinanden den nødvendige hjælp.

 

Helbred os fra al stolthed, så vi ikke tror vi er usårlige, over for en sygdom, som ikke kender nogle grænser.

 

Jesus Kristus, helbreder og sjælesørger, i alle ting, vær ved vores side I disse tider af usikkerhed, utryghed og sorg over, det der bliver ødelagt for os i hverdagen.

 

Vær med dem som er døde på grund af virus. Må de finde fred og hvile hos dig.

 

Vær med de familier som er ramt og har mistet en af deres kære. Giv dem beskyttelse mod fortvivlelse og afmagt. Imens de sørger og er fulde af bekymring, lad dem erfare din fred.

 

Vær med alle læger, sygeplejersker, forskere, og alle inden for sundhedsvæsnet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe de mennesker som er smittede og som derved risikere deres eget liv og helbred. Må de få din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde.

 

Vær med vores lands ledere og alle som har ansvar og opgaver ud over hele verden. At de må handle til verdens bedste og menneskers beskyttelse. Giv dem visdom og indsigt til at handle klogt og omsorgsfuldt, så de kan tjene verdens befolkning på langt sigt, så nye udbrud og smitte kan forhindres. Må de arbejde sammen til hele verdens- og menneskehedens bedste.

 

Om vi er hjemme eller I udlandet, giv os mod og håb til at komme igennem denne krise, med syge, lidende og bange omkring os. Beskyt vores kirker, menigheder, ansatte og præster, så de kan være der for mennesker i denne tid. Herre, Jesus Kristus, vær hos os I al vores bekymring og frygt.

 

Må livets Gud vandre sammen med os. Den opstandne Herre Jesus Kristus være ved vores side og Guds fornyende Helligånd give os håb og trøst til vores liv med hinanden. Amen.

(frit efter Kerry Weber)

 

 

Kære Gud!
du, som rummer universets yderste og inderste hemmeligheder
du, som bor både i lyset og mørket
hersker over liv og død og omfatter ondt og godt
du: som er fantasiens, visdommens og kærlighedens levende kildespring
vi beder dig: lad alle skabninger i hele verden mærke din livgivende nærhed
Gengiv os livskraft og glæde, når tilværelsen er splintret for os
i sygdom, ensomhed, fortvivlelse og meningsløshed.

Vær hos alle fattige, sultende, flygtende og lidende mennesker.
Befri os fra angst og undertrykkelse,
såvel i den indre som i den ydre verden.
Vær hos os i vores hjælpeløshed over for døden,
når den rammer et menneske, vi elsker og når vi selv skal dø.

For kirken beder vi: Stands os med dit ord,
lad gudstjenesten være fordybelsens sted
hvorfra vi kan hente befrielse, til at leve i hverdagen, nærværende og
opmærksomt.

Vi beder dig vær med folk og fædreland.
Og vær med alle med hverv, som påvirker alles hverdag.
Nedbryd fordomme og falske grænser,
og gør os til et levende og åbent fællesskab.

Giv os mod til at bryde ud i fryderåb for Herren, - for Guds vilje og ikke vores menneskelige vilje.
Velsign os alle,
og giv os nåde, fred og frihed
til at leve vores liv i din ånd.
AMEN

Kirkebøn

 Gud, listen over mennesker, situationer og vilkår, vi kunne ønske os du gav særlig opmærksomhed, er lang! Livet er både grumt og vidunderligt, og vi be'r til at du er med enhver, der har brug for hjælp, omsorg, kærlighed og vejledning.

Så mange mennesker samlet i denne verden med hver sin dagsorden, kan skabe problemer. Vi prøver alle at tilkæmpe os en plads, og ser ikke altid vor næste i den stræben. Hjælp os til at se styrken i at træde et skridt tilbage og i stedet række hånden ud mod den der står ved siden af.

Verden er fuld af skabninger, der har brug for et kærligt blik, en hjertelig bemærkning, en skulder at græde ved, et måltid mad, et venskab, en samtale eller tag over hovedet.
Vær med enhver, der er lammet af meningsløshed, sygdom, forfølgelse og krig, elendighed, ulykke eller ensomhed – også den ensomhed som eksisterer midt i fællesskabet. Vær med enhver der sørger og savner. Vær med enhver der har fået en særlig opgave betroet, at de må udføre den med omhu. Vær med dem vi har sat til at forvalte vort samfund og hjælp dem til at regere med kærlighed og nænsomhed frem for med magt og kynisme.

Vær med det hus vi er samlet i, for at snakke med, om og til dig. lad dette sted altid være fri af de snævre og middelmådige målestokke, vi alt for ofte benytter os af i tilværelsen. Men sørg for at her kan altid tales frimodigt, sandt og Dig til ære. Det be'r vi om, Gud. Amen!

 Bøn

Trøst os.

Vær vores vej gennem det øde.

Sorgen låser os, lad nu ikke også had og hævn få si tag i os.

Vis en vej ind i fornyet tillid til verden.

Vis at er findes liv. Også for os. (Gudstjenestens Bønner II)

 

 

cookie information